anbi

De stichting

Check internet adres check bij de belastingdienst
Naam Stichting Stichting Droomdag
RSIN nummer 851.006.930
Adres Veenderveld 98
Postcode 2371 TX
Plaats Roelofarendsveen
Land Nederland

Bestuurders 

Voorzitter Dhr. P. van der Hoorn
Secretaris Mev. N. Thijse
Penningmeester Dhr. R. Vermeulen
Algemeen bestuurslid Dhr. T. Kooloos
Algemeen bestuurslid M. Hop

Beloningsbeleid

Stichting Droomdag kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht. De leden van het bestuur genieten uit hoofde van hun functie geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte onkosten. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Doelstelling

Het verzorgen van een onvergetelijke, onbezorgde (te) gekke dag voor gezinnen waarvan een ouder kankerpatiënt, levensbedreigend of langdurig ziek is. De dromen van het gezin staan hierbij centraal. Het jongste kind van het gezin moet onder de 16 jaar zijn.

Activiteiten,  hoofdlijnen van het beleidsplan.

Beleidsplan Stichting Droomdag  2016 -  2021

Financiële rapportage

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015 

Jaarrekening 2014


Begroting


Begroting 2017

Begroting 2016

Begroting 2015

Deze website maakt gebruik van cookies
om data verkeer te analyseren én u een optimaal werkende website aan te kunnen bieden.

Ja, ik wil een goed werkende website: